Vývojové dosky možno programovať prakticky na ľubovoľný účel, napríklad automatické systémy.

Pre 3D tlač ich možno aplikovať napríklad na ovládanie výhrevnosti tlačovej komory, pokiaľ to samotná tlačiareň nepodporuje. Alebo pre ľubovoľnú automatizáciu - bezpečnostné vypnutie tlačiarní atď.).