Axiálne ventilátory sú bežné ventilátory používané na chladenie elektroniky. Nie sú schopné vytvoriť vyšší tlak vzduchu, ktorý tak nie je schopný prechádzať zúženým priestorom. Axiálny ventilátor by mal byť umiestnený priamo na chladiči.