Axiálne ventilátory - Veľkosť - 60x60 mm

Axiálne ventilátory sú bežné vetráky používané na chladenie elektroniky. Nie sú schopné vytvoriť vyšší tlak vzduchu, ktorý tak nemôže prechádzať zúženým priestorom (ako tomu je pri radiálnom ventilátore). Axiálny ventilátor by teda mal byť umiestnený priamo na chladiči.

Ponúkame axiálne ventilátory pre napätie 5V, 12V a 24V: