Radiálne ventilátory (blowery) sú určené na chladenie, kde je potrebný vyšší tlak, ako u ventilátora axiálneho. Vzduch je možné v obmedzenej miere viesť zúženým prosoterom. Radiálne vetilátory ponúkame pre napätie 5, 12 a 24 voltov.