Pružné spojky pre krokové motory sú nevyhnutnou súčasťou, ktorá ho spája s hriadeľom a zároveň tlmí možné rázy a vibrácie, ktoré sú na motor hriadeľom prenášané.

Veľmi dôležitou vlastnosťou je odstránenie nesúosnosti medzi hriadeľom (napríklad trapézová tyč, alebo gulčkový šrób) a motorom, ktorý znižuje prenášanú silu a znižuje presnosť.