Pevnostné živice pre 3D tlačiarne.

Vysokopevnostné rezy sa vyznačujú zvýšenou odolnosťou voči mechanickému poškodeniu a sú často vlastnosťami podobné ABS.

Vďaka dlhému vývoju UV živice na priemyselné použitie a jej testovaniu na mnohých SLA tlačiarňach zaručujeme dokonale pevné výtlačky s vynikajúcimi vlastnosťami, ako sú:

  • Pevnosť v ťahu
  • Pevnosť v ohybe
  • Teplotná odolnosť
  • Narazová odolnosť
  • Minimálna rozťažnosť
  • Presná tlač