Materiál PET je známy vďaka plastovým nápojovým fľašiam.

PET-G je:

  • Odolný nárazom
  • Pružný
  • Chemicky odolný
  • Bezpečný pre potraviny

Je výbornou voľbou pre mechanické komponenty vyžadujúce vyššiu pevnosť a odolnosť. 3D tlač je s ním účinná, ale technologicky zložitejšia. Poskytuje však vizuálne veľmi pôsobivé výsledky.