PEEK je jedným z najpevnejších a najodolnejších filamentov.

Tlač z PEEK je zložitejšia, ako s bežnými materiálmi ako ASA, ABS alebo Nylon, takže sa používa skôr v priemyselnom sektore, v profesionálnych 3 D tlačiarňach.