Podávacie kolieska - Počet zubov - 26

Ozubené podávacie kolieska extrudéru pre všetky krokové motory extrudéru.

Kvalitné tlačné kolieska extrudéru pre Titan extrudér, BMG extrudér a veľa daľších.