Podávacie kolieska - Dĺžka - 11 mm

Ozubené podávacie kolieska extrudéru pre všetky krokové motory extrudéru.

Kvalitné tlačné kolieska extrudéru pre Titan extrudér, BMG extrudér a veľa daľších.