Resiny pre 3D tlačiarne určené na odlievanie.

Po zahriatí nad určitou teplotou (podľa konkrétnej značky) dôjde k odtoku a odpareniu resin.