MOSFET tranzistor nájde využitie pri 3D tlači najmä v presune tepelného zaťaženia mimo základnej dosky, čím predlžuje jej životnosť.

Tranzistor MOSFET môžete použiť aj v prípade potreby vyššieho výkonu vykurovacích telies v hotende, heatbede, alebo vyhrievanej komore.