Pevné spojky majú ako hlavný účel pevné spojenie tyče a hriadeľa krokového motora. Využijete ich tam, kde nie sú kladené zvláštne nároky na funkčnosť.