Heatblocky Volcano umožňujú rýchlejšiu tlač väčšiu šírku trysky, vďaka dlhšej dráhe, po ktorej je filament tavený.