Heatblock

Heat block je kovová kocka, ktorá zabezpečuje rovnomerný a pravidelný prísun tepla k tryske a filamentu. V podstate platí, že čím väčšia tepelná kapacita a vodivosť, tým je možná rýchlejšia tlač. Samozrejme je tiež potrebné vhodné ohrevné teleso s vyšším výkonom.