Koncové spínače, alebo endstopy, sa používajú na určenie hraničných pozícií pohybu 3D tlačiarne / CNC stroja. Ďalej sa delia na:

  • Mechanické endstopy
  • Optické endstopy
  • Kapacitné endstopy, ktoré sa tiež používajú v 3D tlači na kalibráciu tlačiarenskej podložky
  • Indukčné endstopy, ktoŕe sa tiež používajú na kalibráciu tlačiarenskej podložky

Ak to základná doska 3D tlačiarne podporuje, možno použiť ovladač krokového motora, ktorý rozpozná koncový bod na základe zmeny v zaťažení, a endstop tak nie je potrebný.