Koncové spínače čiže endstopy sa používajú na zistenie medzných pozícií pre pohyb 3D tlačiarne alebo CNC stroja.

Endstopy ďalej delíme na:

  • mechanické endstopy
  • optické endstopy
  • kapacitné endstopy (v 3D tlači je tiež možné použiť na kalibráciu tlačovej podložky)
  • indukčné endstopy (v 3D tlači je tiež možné použiť na kalibráciu tlačovej podložky)

Niektoré základné dosky 3D tlačiarne podporujú ovládač krokového motora, ktorý rozpozná koncový bod na základe zmeny v zaťažení. V takom prípade nie je endstop už potrebný.