DuPont konektory

Dupont konektor alebo kábel je elektrický vodič alebo ich zväzok v kábli, s konektorom alebo kolíkom na každom konci (alebo niekedy bez nich – konektory je potrebné dokúpiť), ktorý sa bežne používa na spojenie komponentov prototypu alebo skúšobného obvodu, interne alebo s iným zariadením alebo komponentmi, bez pájkovania. Jednotlivé DuPont káble sú osadené zasunutím ich „koncových konektorov“ do slotov vo vývojovej doske, konektore záhlavia dosky s plošnými spokmi alebo v časti skúšobného zariadenia.