Každý komponent, ktorý je vystavený teplu, potrebuje chladenie. Či už je to procesor základnej dosky, ovládač krokového motora, alebo hotend od 3D tlačiarne, ktorý by bez chladenia nefungoval správne. Ventilátory delíme na niekoľko typov:

Veľkosť ventilátora určuje väčšinou číselný kód, napríklad 4010 bude znamenať, že ide o rozmery 40x40 mm s hĺbkou 10 mm. Ventilátory sa môžu ďalej deliť podľa vstupného napätia (5 V, 12V a 24V). Na zvýšenie účinnosti chladenia sa používajú hliníkové bloky, ktoré zvyšujú plochu chladených komponentov a rýchlejšie tak odvádzajú teplo.