Heatsinky pre 3D tlačiarne zabezpečujú odvod tepla, ktoré prechádza heatbreakom. Zlý odvod tepla býva častým problémom pri tlači PLA, kedy dochádza k roztaveniu tlačeného materiálu skôr, ako je potrebné a dôjde k zaseknutiu vlákna. Heatsink je zvyčajne potrebné osadiť axiálnym ventilátorom. Zníženie prenosu tepla z heatblocku možno aj pomocou izolácie heatblocku.